Thông tin trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020

Nhằm thực hiện cập nhật, tuyên truyền, phổ biến một số chính sách pháp luật thuế mới trong năm 2020 đến người nộp thuế và tiếp nhận một số vướng mắc về chính sách thuế mới ban hành trong năm 2020, trong điều kiện vẫn đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi “Thông tin trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020 (Lần 2)” với các thông tin cụ thể như sau:

 

  • Nội dung buổi “Thông tin trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020 (Lần 2)” gồm:
    • Nghị đinh số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế;
    • Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
    • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Trân trọng thông báo./.