THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI TRỰC TUYẾN HỒ SƠ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020

Triển khai công tác thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020. Theo Thông báo này, các thí sinh phải mang hồ sơ (thành phần hồ sơ theo Thông báo ngày 30/9/2020 của Tổng cục Thuế) đến đăng ký và nộp trực tiếp tại địa điểm thu hồ sơ của Cục Thuế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đăng ký nộp hồ sơ cho thí sinh dự thi và cải cách thủ tục hành chính, giảm tải công việc đăng ký trực tiếp và phân bổ số lượng thí sinh đến địa điểm nộp hồ sơ một cách phù hợp, tránh ùn tắc tại địa điểm tiếp nhận, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng hỗ trợ khai hồ sơ dự thi tuyển dụng công chức trực tuyến. Ứng dụng này có tác dụng: Giúp các thí sinh có thể đăng ký, khai trực tuyến hồ sơ dự thi tuyển dụng công chức; giúp việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo mã số hồ sơ.

Tổng cục Thuế đề nghị các thí sinh truy cập theo đường dẫn vào ứng dụng như sau: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn và thực hiện việc khai phiếu đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn; Sau khi kết thúc việc kê khai thông tin thí sinh in phiếu hẹn và in phiếu đăng ký dự tuyển đã khai để nộp trực tiếp tại đơn vị dự tuyển theo thời gian được ghi trên phiếu hẹn./.

  • Hỗ trợ thi tuyển công chức thuế năm 2020: https://www.facebook.com/groups/hotrothituyencongchucthue
  • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh: Trụ sở Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh: Số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thời gian: Từ ngày 02/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 06/11/2020.
  • Thời gian cụ thể của từng cá nhân: Theo lịch hẹn trong Phiếu hẹn được in từ website đăng ký trực tuyến.

 

Đính kèm:
Công văn 4501 của Tổng cục Thuế
Hướng dẫn đăng ký dự thi công chức thuế năm 2020 online.