Thông báo tiếp nhận hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: tiếp nhận hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

(Áp dụng đối với cá nhân tự quyết toán)

 

Thời hạn quyết toán: chậm nhất 30/4/2021

(Lưu ý: đối với hồ sơ hoàn thuế có thể nộp sau ngày 30/4/2021 mà không bị xử phạt vi phạm hành chính)

Khai thuế: qua trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ dành cho cá nhân)

Các hình thức nộp quyết toán:

(1) Nộp bằng phương thức điện tử (đối với trường hợp đã có Tài khoản giao dịch thuế điện tử): không phải nộp hồ sơ giấy

Cách đăng ký tài khoản: (Tải về tài liệu tại đây)

1.1. Đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia : không phải đến cơ quan thuế để kích hoạt tài khoản và không phải nộp hồ sơ giấy.

1.2. Đăng ký qua cổng thuế điện tử : Cần phải đến cơ quan thuế để kích hoạt tài khoản và sau đó kê khai trực tuyến và không phải nộp hồ sơ giấy

(2) Nộp qua đường bưu điện (trường hợp chưa có Tài khoản giao dịch thuế điện tử)

Thông tin hỗ trợ:

Xem hướng dẫn thực hiện tại các trang thông tin điện tử của Cục Thuế:

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2020

Phần 1: Một số nội dung lưu ý cho quyết toán thu nhập cá nhân năm 2020

Phần 2: Cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

Phần 3: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Tải về “Hướng dẫn kê khai – Nộp quyết toán thuế theo phương thức điện tử” tại đây.

Cục Thuế TP. HCM trân trọng thông báo./.