Danh sách Tổ chức trung gian đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT

THÔNG BÁO

Cục Thuế xin trân trọng thông báo danh sách các tổ chức trung gian đã hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo cấu trúc chung đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT và phối hợp Cục thuế TP.Hồ Chí Minh triển khai hoá đơn điện tử cho Người nộp thuế trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

(Thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng theo Phụ lục 01- kế hoạch 19/KH-CT và đáp ứng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử.)

 

STT Tên tổ chức Thời điểm
thực hiện
Trang web đăng ký sử dụng
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams 09/10/2020 https://hochiminh.easyinvoice.vn
2 Công ty Cổ phần BKAV 09/10/2020 https://www.bkav.com/ehoadon/thong-bao-ctkm-hcm
3 Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-Invoice 09/10/2020 https://minvoice.vn/dang-ky
4 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn 09/10/2020 https://einvoice.vn/bao-gia-phien-ban-web
5 Công ty Cổ phần MISA 04/11/2020 https://page-ldz.misa.vn/misa/hoa-don-dien-tu-misa-hcm
6 Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam 02/12/2020 https://ihoadon.vn
7 Công ty Trách nhiệm hữu hạn L.C.S 04/12/2020 https://einvoice.lcs.com.vn/dang-ky
8 Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) 04/12/2020 http://giaiphaphoadondientu.vn
9 Công Ty CP Công Nghệ Thẻ Nacencomm 07/12/2020 http://ca2-einvoice.vn/register.aspx
10 Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành phố Hồ Chí Minh – CN Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 11/12/2020 https://18001166.vn/dich-vu/vnpt-mien-phi-1000-hoa-don-dien-tu-757.html
12 Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT 11/12/2020 https://doitaceinvoice.fpt.com.vn/ctkm-hcm
13 Công ty Cổ Phần Dịch vụ T-VAN HILO 11/12/2020 http://hilo.com.vn/khach-hang-dang-ky/
14 Công ty Cổ phần Mắt Bão 22/03/2021 http://www.mifi.vn
15 Công ty TNHH Thương mại Ngô Gia Phát (*) 22/03/2021 http://www.ngogiaphat.vn
16 Công ty CP TS 24 06/04/2021

(*) Đơn vị không có nhu cầu đăng ký là tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Với lợi ích của cấu trúc dữ liệu chung:

  • Người nộp thuế là khách hàng sử dụng dịch vụ hay mua sắm hàng hóa có thể xem hóa đơn mọi lúc mọi nơi và dễ dàng xác thực thông tin hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý của người bán.
  • Dễ dàng xác định hóa đơn có tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  • Xem, đọc dữ liệu nhanh chóng từ các ứng dụng xem hóa đơn.
  • Không phụ thuộc vào các ứng dụng đọc, xem, hiển thị thông tin về hóa đơn.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị đến Quý Doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.