Lịch và hiệu lệnh thi (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 tại điểm thi TP Hồ Chí Minh

                       TỔNG CỤC THUẾ
       HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
             TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020

LỊCH THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH

PHẦN THI: KIẾN THỨC CHUNG VÀ TIẾNG ANH (VÒNG 1)

Địa điểm thi: Học viện Chính trị Khu vực II, số 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

     I.  Ca thi 1: sáng ngày 28/11/2020
 Môn thi: Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút)

1

7h30′-7h55′

Gọi thí sinh vào phòng thi 01 hồi chuông

2

8h00′-9h00′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

3

9h00′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông

4

9h05′-9h20′

Nghỉ giải lao tại chỗ
 Môn thi: Tiếng Anh (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)

1

9h30′-10h00′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

2

10h00′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông
      II. Ca thi 2: Chiều ngày 28/11/2020
 Môn thi: Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút)

1

12h30′-12h55′

Gọi thí sinh vào phòng thi 01 hồi chuông

2

13h00′-14h00′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

3

14h00′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông

4

14h05′-14h20′

Nghỉ giải lao tại chỗ
 Môn thi: Tiếng Anh (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)

1

14h30′-15h00′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

2

15h00′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông
      II. Ca thi 3: Chiều ngày 28/11/2020
 Môn thi: Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút)

1

15h30′-15h55′

Gọi thí sinh vào phòng thi 01 hồi chuông

2

16h00′-17h00′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

3

17h00′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông

4

17h05′-17h20′

Nghỉ giải lao tại chỗ
 Môn thi: Tiếng Anh (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)

1

17h30′-18h00′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

2

18h00′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông
      II. Ca thi 4: Sáng ngày 29/11/2020
 Môn thi: Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút)

1

07h00′-07h25′

Gọi thí sinh vào phòng thi 01 hồi chuông

2

07h30′-08h30′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

3

08h30′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông

4

08h35′-08h50′

Nghỉ giải lao tại chỗ
 Môn thi: Tiếng Anh (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)

1

09h00′-09h30′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

2

09h30′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông
      II. Ca thi 5: Sáng ngày 29/11/2020
 Môn thi: Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút)

1

10h00′-10h25′

Gọi thí sinh vào phòng thi 01 hồi chuông

2

10h30′-11h30′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

3

11h30′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông

4

11h35′-11h50

Nghỉ giải lao tại chỗ
 Môn thi: Tiếng Anh (Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút)

1

12h00′-12h30′

Tính thời gian làm bài 03 hồi chuông

2

12h30′

Kết thúc thời gian làm bài, nộp bài thi 03 hồi chuông

Lưu ý: Thí sinh đi thi mang theo chứng minh thư hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh hợp pháp khác khi vào phòng thi; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyển tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

Lịch thi vòng 1 miền nam