Chương trình giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp và lưu ý một số điểm mới về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Nhằm thực hiện cập nhật, tuyên truyền, phổ biến một số chính sách pháp luật thuế mới trong năm 2020 đến người nộp thuế và tiếp nhận một số vướng mắc về chính sách thuế mới ban hành trong năm 2020, trong điều kiện vẫn đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi “Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp và lưu ý một số điểm mới về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân” với các thông tin cụ thể như sau:

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Trân trọng thông báo./.