Đơn vị hỗ trợ

1. Các tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Dịch vụ T-VAN (Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế): là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Là tổ chức được cơ quan thuế cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, bao gồm:

Tên Công ty Cam kết hỗ trợ
Liên hệ
1. T-VAN TaxOnline Xem 08 3866 4188
2. Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn Xem 1800 585869
3. Công ty điện toán và truyền số liệu VDC Xem 18001260

 

2. Các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán miễn phí

1. Chi nhánh Công ty Cổ Phần Phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Tại Tp. HCM
2. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tam Khoa
3. Công Ty Cổ Phần Misa
4. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT
5. Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
6. Công Ty Cổ Phần TS24
7. Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn

3. Các Đại lý thuế

Đại lý thuế: là đơn vị được phép theo quy định của pháp luật thực hiện thủ tục thuế thay cho người nộp thuế.

Danh sách các Đại lý thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách các Đại lý thuế có cung cấp một số dịch vụ miễn phí:

1. Công Ty Cổ Phần Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Việt Nam
2. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
3. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Trí Nguyễn
4. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật
5. Công Ty Kiểm Toán Thuỷ Chung
6. Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Cộng Đồng AEC
7. Công Ty TNHH Đại Lý Thuế Hưng Thịnh
8. Công Ty TNHH Đại Lý Thuế và Tư Vấn Doanh Nghiệp DVL
9. Công Ty TNHH Đào Tạo và Đại Lý Thuế Cát Vàng
10. Công Ty TNHH Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Đất Việt
11. Công Ty TNHH Dịch Vụ Thuế Tâm An
12. Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán và Tư Vấn Thuế A&M
13. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Trương Gia
14. Công Ty TNHH Đông Nghi
15. Công Ty TNHH Kế Toán & Tư Vấn Thuế A.T.V
16. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
17. Công Ty TNHH TAPRO
18. Công Ty TNHH Thương Mại – Đại Lý Thuế Thanh Hạnh
19. Công Ty TNHH Tim Sen
20. Công Ty TNHH TM DV Linh San
21. Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế – Kế Toán Cao Minh
22. Công Ty TNHH Tư Vấn và Đại Lý Thuế Sài Nam
23. Công Ty TNHH Tư Vấn và TMDV Phượng Cát
24. Công Ty TNHH Việt TH
25. Công Ty TNHH dịch vụ thuế Việt Mỹ
26. Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán thuế Thuận Việt
27. Công Ty TNHH Tư vấn dịch vụ Hữu Trí
28. Công Ty TNHH đại lý thuế Bắc Trung Nam

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quý doanh nghiệp có thể truy cập website: http://hubatax.com của Câu lạc bộ đại lý thuế TP.HCM (trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp thành phố) để biết thêm thông tin chi tiết.