Cục Thuế TP.HCM chính thức ra mắt Fanpage trên mạng xã hội Facebook kể từ ngày 16/11/2018.

Cục Thuế TP.HCM chính thức ra mắt Fanpage trên mạng xã hội Facebook kể từ ngày 16/11/2018.

Địa chỉ cụ thể: https://www.facebook.com/CucThueHCM/

Đây cũng là nơi Cục Thuế TP.HCM thông tin kịp thời các chính sách thuế đến các Doanh nghiệp và các cá nhân, cũng như tăng cường thêm một kênh thông tin hướng dẫn về các phần mềm thuế, các chính sách thuế mới.

Trân trọng.