No Picture

Hóa đơn điện tử

23 Tháng Bảy, 2018 ttht.hcm 0

Triển khai Kế hoạch số 32/KH-CT ngày 28/06/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về triển khai mở rộng hóa đơn điện tử theo […]