No Picture

Hóa đơn điện tử

23 Tháng Bảy, 2018 ttht.hcm 0

Triển khai Kế hoạch số 32/KH-CT ngày 28/06/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về triển khai mở rộng hóa đơn điện tử theo […]

No Picture

Hoàn thuế điện tử

12 Tháng Chín, 2017 ttht.hcm 0

Triển khai chương trình hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế ban hành tài liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện. Người nộp thuế […]