Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến quý doanh nghiêp:
''- Để giải quyết các trường hợp doanh nghiệp đã nhận thư mời tập huấn của Cục thuế nhưng chưa được tham dự
từ ngày 3 đến ngày 7/3/2014, tùy theo số lượng doanh nghiệp có nhu cầu, Cục thuế TP sẽ tổ chức tập huấn thêm.
- Đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác theo mẫu đăng ký dưới đây trước ngày 10/3/2014
Cục thuế sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể qua email của Quý doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất''
Tên công ty:  
Mã số thuế công ty:  
Điện thoại liên lạc:    
Email:    
Nhập ký tự giống hình bên cạnh:   mã phát sinh tự động