THÔNG BÁO
VỀ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ ĐỐI THOẠI, THÔNG TIN
CHÍNH SÁCH THUẾ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

       Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CT ngày 21/02/2017 và Kế hoạch số 44/KH-CT ngày 08/8/2017 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ thông tin về thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp, theo đó, định kỳ hàng tháng, Cục Thuế Thành phố tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại và thông tin chính sách thuế theo từng chuyên đề các ngành nghề đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Thành phố.

       Cục Thuế Thành phố thông báo tổ chức: “Buổi gặp gỡ, đối thoại, thông tin về thủ tục, chính sách thuế doanh nghiệp mới thành lập hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Khoa học công nghệ”.

        Đối tượng: Doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Khoa học công nghệ.

        Thời gian: 8h30 ngày 17/11/2017.

         Địa điểm: Trung tâm sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB)

                             (273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3)

        Nội dung: Đối thoại, thông tin thủ tục, chính sách thuế doanh nghiệp mới thành lập, trong đó lưu ý các vướng mắc thường gặp đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Khoa học công nghệ.

         Đăng ký tham dự: Để thuận tiện việc đón tiếp và sắp xếp chỗ ngồi, Quý doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký tham gia buổi gặp gỡ và gửi trước câu hỏi, vướng mắc cần giải đáp (nếu có) tại mục Tiếp nhận yêu cầu – Trang thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (http://www.hcmtax.gov.vn/index.php/tiep-nhan-yeu-cau/) hoặc gửi e-mail đến Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp – Văn phòng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh (ttht_ct.hcm@gdt.gov.vn) theo mẫu đính kèm.

         Thời gian đăng ký: Hạn chót ngày 15/11/2017.