Hoá đơn điện tử

1. Tìm hiểu về hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Lợi ích của Hóa Đơn Điện Tử so với Hóa Đơn Giấy

  • Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn
  • Tiết kiệm chi phí vận chuyển
  • An toàn, bảo mật
  • Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính
  • Tiện ích cao, đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng
  • Thuận tiện cho việc đối chiếu dữ liệu

3. Thời hạn bắt buộc sử dụng

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó yêu cầu “…Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn…”.

4. Doanh nghiệp đăng ký để được hướng dẫn áp dụng Hoá đơn điện tử

  • Bạn còn chưa hiểu rõ về hóa đơn điện tử?
  • Doanh nghiệp của bạn còn tồn nhiều hóa đơn giấy?
  • Bạn băn khoăn về lựa chọn giải pháp hóa đơn điện tử phù hợp với doanh nghiệp của mình?

Tất cả các thắc mắc về hóa đơn điện tử, bạn vui lòng cung cấp thông tin để được bộ phận hỗ trợ giải đáp thắc mắc.