Hoá đơn điện tử

1. Tìm hiểu về hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Lợi ích của Hóa Đơn Điện Tử so với Hóa Đơn Giấy

  • Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn
  • Tiết kiệm chi phí vận chuyển
  • An toàn, bảo mật
  • Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính
  • Tiện ích cao, đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng
  • Thuận tiện cho việc đối chiếu dữ liệu

3. Thời hạn bắt buộc sử dụng

Căn cứ nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất ngày 01/11/2020

4. Doanh nghiệp đăng ký để được tư vấn sử dụng Hoá đơn điện tử